• 00Dni
  • 00Godziny
  • 00Minutes

PROGRAM KONGRESU

* Program Kongresu może nieznacznie ulec zmianie

09.30 – 09.45

Otwarcie Kongresu 
Barbara Adamska, Przewodnicząca Kongresu

Opening of the Congress
Barbara Adamska, Chairwoman of the Congress

09.45 – 10.15

Wykład otwierający Kongres, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Opening lecture Congress, prof. dr hab. Eng. Jan Popczyk, Silesian University of Technology

10.15 – 10.35

Możliwości biznesowe użytkowania magazynów energii elektrycznej, Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Business opportunities for the use of energy storage, Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

10.35 – 11.20

Panel dyskusyjny: Czy polska energetyka potrzebuje magazynów energii? Moda czy niezbędny element systemu elektroenergetycznego?

Zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska, Wojciech Lubczyński, PSE S.A., Szymon Kowalski, PGE Energia Odnawialna S.A.

Discussion panel: Does the Polish energy sector need energy storage? Fashion or the necessary element of the power system?

Invited guests: Wojciech Lubczynki, PSE.S.A., prof. dr hab. Eng. Jan Popczyk, Silesian University of Technology, prof. dr hab. Eng. Konrad Świrski, Warsaw University of Technology, Szymon Kowalski, PGE S.A.

11.20 – 11.35

Przerwa kawowa

Coffee break

11.35 – 12.00

Zapewnienie odpowiedniej jakości energii dla wymagających urządzeń odbiorcy z wykorzystaniem zasobników energii, Mieczysław Wrocławski, Pełnomocnik ds. Innowacji w Energa-Operator S.A, członek Polskiego Komitetu SEP ds. jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej

 

12.00 – 13.00

Panel dyskusyjny: Nowoczesny przemysł, elektryczny transport, słabe sieci – czy magazyny energii stanowią realne wsparcie?

Zaproszeni goście: prof. dr hab. Grzegorz Benysek, Uniwersytet Zielonogórski, Karolina Błaszak-Lasota, Dyrektor Departamentu Zarządzania SD w Energa-Operator S.A. dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Discussion panel: Modern industry, electric transport, weak networks – are energy stores a real support?

Invited guests: prof. dr hab. Grzegorz Benysek, University of Zielona Góra, Karolina Blaszak-Lasota,  dr Janusz Michałek, President of the Katowice Special Economic Zone, Henryk Koseda, Institute of Power Engineering

 

13.00 – 14.00

Lunch i zwiedzanie targów

Lunch and visting trade fair

14.00 – 14.15

Magazyny energii w polskim systemie elektroenergetycznym – obcy element czy jego filar? Dostępne technologie magazynowania energii, zastosowania, koszty, Barbara Adamska, ADM Poland

Available energy storage technologies: applications, costs, Barbara Adamska, ADM Poland

14.15 – 15.05

Panel dyskusyjny: Rozproszone usługi regulacyjne – kiedy zostaną wprowadzone w Polsce i jaka będzie ich wycena? Czy rynek usług regulacyjnych, rynek mocy oraz DSR to możliwe modele biznesowe dla magazynów energii w naszym kraju?

Zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator S.A., Przedstawiciel Ministerstwa Energii 

 

15.05 – 15.25

Magazyny energii: jak sfinansować projekty B+R oraz inwestycje? Beata  Cichocka-Tylman, Ekspert ds. ulg i dotacji, ADM Poland

Energy storage: how to finance R&D projects and investments? Beata Tylman, ADM Poland

15.25 – 15.45

Magazyny przepływowe – szeroki zakres funkcjonalności, Paweł Grabowski, Stay-On

Flow storage – a wide range of functionalities, Paweł Grabowski, Stay-On

15.45 – 16.00

Podsumowanie Kongresu

Summary of Congress

16.00 – 17.00

Zwiedzanie targów

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie Kongresu, prosimy wypełnić i przesłać niniejszy formularz. W odpowiedzi chętnie przekażemy więcej szczegółów.