Kongres Magazynowania Energii

Największe wydarzenie w branży
magazynowania energii w Polsce
#KME2022

Kongres Magazynowania Energii to miejsce spotkania i platforma do dyskusji na temat rozwoju rynku magazynów energii w Polsce. Regulacje prawne, modele inwestowania, technologie, trendy oraz perspektywy rynku magazynowania energii. Wydarzenie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych efektywnymi inwestycjami w rynek #OZE i wykorzystaniem magazynów energii do optymalizacji swoich wyników.

Zaczynamy za:

  • 00Dni
  • 00Godziny
  • 00Minuty
  • 00Sekundy

Partnerzy wydarzenia:

Enterprise Europe Network

DELab, Uniwersytet Warszawski

Kongres Magazynowania Energii to:

TECHNOLOGIA

Magazynowanie energii to powszechnie znane zasobniki bateryjne, ale również m.in. superkondensatory, koło zamachowe, wodór, czy sprężone powietrze. Wszystkie one znajdują zastosowanie w zależności od potrzeb inwestora.

MODELE BIZNESOWE

Magazynowanie energii nie jest rozwiązaniem przyszłości - już dziś na rynku dostępne są technologie dojrzałe i skomercjalizowane. Zasobniki energii instalowane są m.in. przez operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, jako uzupełnienie źródeł wytwórczych OZE i konwencjonalnych, operatorów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, przemysł czy gospodarstwa domowe.

PRAWO

Nowelizacja Prawa Energetycznego zniosła bariery, które dotychczas nie pozwalały rozwijać się rynkowi magazynowania energii. Dziś potrzebujemy impulsu, który pozwoli rynkowi wyjść z bloków startowych i uczestniczyć w wyścigu o prym na światowym rynku magazynowania energii. Czy propozycje, które znalazły się w znowelizowanym Prawie Energetycznym na to pozwolą? O tym będziemy dyskutować z przedstawicielami Regulatora, nauki i biznesu.

BEST PRACTICES

Funkcjonalność magazynów energii oraz korzyści płynące z ich instalowania najlepiej widać na przykładzie konkretnych instalacji. Przyjrzymy się magazynom działającym w Polsce i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem tych instalacji, które są realizowane na zasadach komercyjnych.

Early Bird – do 10 września
Sprawdź zniżki dla członków PSME (do 20%)

Organizator:

Działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną.
Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii, także z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. PSME skupia czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.