Program

PROGRAM KONGRESU

09.30 – 09.45

Otwarcie Kongresu

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
Barbara Adamska, Przewodnicząca Kongresu

Opening of the Congress

09.45 – 10.15

Wykład otwierający Kongres, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Opening lecture Congress, prof. dr hab. Eng. Jan Popczyk, Silesian University of Technology

10.15 – 10.25

Programy NFOŚiGW na finansowanie inwestycji w magazyny energii, Artur Michalski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW

10.25 – 11.10

Panel dyskusyjny: Czy polska energetyka potrzebuje magazynów energii? Moda czy niezbędny element systemu elektroenergetycznego?

Moderator: Piotr Pająk, Redaktor Naczelny portalu gramwzielone.pl

Zaproszeni goście: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii, Zbigniew Gryglas, Poseł na Sejm RP, Krzysztof Sitarski, Poseł na Sejm RP

Discussion panel: Does the Polish energy sector need energy storage? Fashion or the necessary element of the power system?

11.10 – 11.25

Przerwa kawowa

Coffee break

11.25 – 11.45

Możliwości biznesowe użytkowania magazynów energii elektrycznej, Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Business opportunities for the use of energy storage, Wojciech Lubczyński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

11.45 – 12.10

Zapewnienie odpowiedniej jakości energii dla wymagających urządzeń odbiorcy z wykorzystaniem zasobników energii, Mieczysław Wrocławski, Pełnomocnik ds. Innowacji w Energa-Operator S.A, członek Polskiego Komitetu SEP ds. jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej

12.10 – 13.00

Panel dyskusyjny: Nowoczesny przemysł, elektryczny transport, słabe sieci – czy magazyny energii stanowią realne wsparcie?

Zaproszeni goście: dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii, dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łukasz Łuczak, Energa-Operator S.A.

Moderator: Michał Motylewski, Counsel, Dentons

Discussion panel: Modern industry, electric transport, weak networks – are energy stores a real support?

13.00 – 14.00

Lunch i zwiedzanie targów

Lunch and visting trade fair

14.00 – 14.20

Magazyny energii w polskim systemie elektroenergetycznym – obcy element czy jego filar? Dostępne technologie magazynowania energii, zastosowania, koszty, Barbara Adamska, ADM Poland

Available energy storage technologies: applications, costs, Barbara Adamska, ADM Poland

14.20 – 15.00

Panel dyskusyjny: Rozproszone usługi regulacyjne – kiedy zostaną wprowadzone w Polsce i jaka będzie ich wycena? Czy rynek usług regulacyjnych, rynek mocy oraz DSR to możliwe modele biznesowe dla magazynów energii w naszym kraju?

Moderator: Przemysław Kałek, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k

Zaproszeni goście:  prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Mieczysław Wrocławski, Energa-Operator S.A., Wojciech Lubczyński, PSE S.A.

15.00 – 15.20

Magazyny energii: jak sfinansować projekty B+R oraz inwestycje? Beata  Cichocka-Tylman, Ekspert ds. ulg i dotacji, ADM Poland

Energy storage: how to finance R&D projects and investments? Beata Tylman, ADM Poland

15.20 – 15.40

Magazyny przepływowe – szeroki zakres funkcjonalności, Paweł Grabowski, Stay-On

Flow storage – a wide range of functionalities, Paweł Grabowski, Stay-On

15.40 – 16.00

Podsumowanie Kongresu

Summary of Congress