Kongres jest miejscem spotkania i platformą do dyskusji na temat rozwoju rynku magazynów energii w Polsce. Szczególną uwagę poświęcimy regulacjom prawnym, które pozwalają na budowanie modeli biznesowych w segmencie magazynowania energii: które z nich w znaczący sposób wpływają na rynek?, jak go zmieniają?, czego potrzebujemy dla pełnego rozwoju magazynowania energii? Przeanalizowane zostaną modele inwestowania w magazyny energii stanowiące uzupełnienie źródeł wytwórczych, zarówno wielkoskalowych, jak też prosumenckich. Ocenie zostanie poddany udział magazynów energii w rynku mocy i rynku DSR. Zwrócimy też uwagę na montaż magazynów energii na potrzeby zachowania bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Ważnym tematem będą modele biznesowe wynikające ze wzrostu cen energii oraz z niewystarczających parametrów jakościowych energii elektrycznej na potrzeby procesów technologicznych.

Porozmawiamy o technologiach, trendach oraz perspektywach związanych z magazynowaniem energii.

Korzyści płynące z udziału w Kongresie:

  • Możliwość zapoznania się z ofertą dostawców rozwiązań na rynku magazynów energii
  • Uzyskanie wiedzy na temat optymalizacji kosztów energii w firmach dzięki magazynom energii
  • Zrozumienie specyfiki rynku magazynowania energii
  • Możliwość wymiany poglądów i doświadczeń
  • Bezpośredni kontakt z ekspertami: naukowcami, praktykami, przedsiębiorcami
  • Szansa na nawiązanie relacji biznesowych

TECHNOLOGIA

Magazynowanie energii to powszechnie znane zasobniki bateryjne, ale również m.in. superkondensatory, koło zamachowe, wodór, czy sprężone powietrze. Wszystkie one znajdują zastosowanie w zależności od potrzeb inwestora.

MODELE BIZNESOWE

Magazynowanie energii nie jest rozwiązaniem przyszłości - już dziś na rynku dostępne są technologie dojrzałe i skomercjalizowane. Zasobniki energii instalowane są m.in. przez operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, jako uzupełnienie źródeł wytwórczych OZE i konwencjonalnych, operatorów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, przemysł czy gospodarstwa domowe.

PRAWO

Nowelizacja Prawa Energetycznego zniosła bariery, które dotychczas nie pozwalały rozwijać się rynkowi magazynowania energii. Dziś potrzebujemy impulsu, który pozwoli rynkowi wyjść z bloków startowych i uczestniczyć w wyścigu o prym na światowym rynku magazynowania energii. Czy propozycje, które znalazły się w znowelizowanym Prawie Energetycznym na to pozwolą? O tym będziemy dyskutować z przedstawicielami Regulatora, nauki i biznesu.

BEST PRACTICES

Funkcjonalność magazynów energii oraz korzyści płynące z ich instalowania najlepiej widać na przykładzie konkretnych instalacji. Przyjrzymy się magazynom działającym w Polsce i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem tych instalacji, które są realizowane na zasadach komercyjnych.

Magazyny energii jako czwarty filar w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym?

3

Po nowelizacji Prawa energetycznego w maju 2021 r. w polskich przepisach ugruntowana została niezależna, systemowa pozycja magazynów energii jako pełnoprawnych uczestników rynku elektroenergetycznego. Instalacje magazynowania energii elektrycznej mogą funkcjonować jako instalacje samodzielne albo instalacje będące częścią innych instalacji wytwórczych lub instalacji odbiorców. Magazyny energii mogą uczestniczyć w rynku bezpośrednio lub w ramach agregacji.

IV Kongres Magazynowania Energii w Polsce

11.IX.2019

V Międzynarodowy Kongres Magazynowania Energii w Polsce

26-27 kwietnia 2022 r.