Kongres jest miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce. Szczególną uwagę poświęcimy modelom biznesowym stosowania magazynów energii w Polsce: jakie są obecnie a jakie pojawią się w perspektywie najbliższych lat? Ocenie zostanie poddany udział magazynów energii w rynku mocy i rynku DSR. Przyjrzymy się faktom dotyczącym instalowania magazynów energii na potrzeby instalacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ważnym tematem będą modele biznesowe wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej dla firm oraz z niewystarczających parametrów jakościowych energii na potrzeby procesów technologicznych.

Kongres to miejsce dyskusji o technologiach, trendach oraz szansach związanych z magazynowaniem energii.

TECHNOLOGIA

Magazynowanie energii to nie tylko powszechnie znane zasobniki bateryjne. Superkondensatory, koło zamachowe, wodór, sprężone powietrze to jedynie przykłady innych technologii. Wszystkie one znajdują swoje miejsce w zależności od potrzeby inwestora.
MODELE BIZNESOWE

Magazynowanie energii to nie jest rozwiązanie przyszłości - na rynku dostępne są technologie dojrzałe i skomercjalizowane. Zasobniki energii instalowane są m.in. przez operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, operatorów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, przemysł czy nawet gospodarstwa domowe.


PRAWO

Uregulowania prawne w zakresie magazynów energii nie stymulowały w wystarczającym stopniu ich powstawania w Polsce. Trwające prace nad nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne mają na celu zniesienie zidentyfikowanych barier. Czy te propozycje są wystarczające? O tym będziemy dyskutować z przedstawicielami Regulatora.

BEST PRACTICES

Funkcjonalność magazynów energii oraz korzyści płynące z ich instalowania najlepiej widać na przykładzie konkretnych instalacji. Przyjrzymy się magazynom działającym w Polsce i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem tych instalacji, które są realizowane na zasadach komercyjnych.Magazyny energii jako czwarty filar w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym?

1

2

3

IV Kongres Magazynowania Energii w Polsce

11.IX.2019

V Międzynarodowy Kongres Magazynowania Energii w Polsce

27-28.X.2020